Publications

1 За морала на един професор по виолончело в България
2 Международна изложба и конференция на български и италиански лютиери - 28.05-05.06.2013, Казанлък
3 Педагогическите изисквания към техниката на свирене и тяхната ефикасност през призмата на съвременните аксесоари и акустични решения в струните музикални инструменти.
4 Влиянието на подбора на струни върху техниката на дясната ръка на виолончелистите
5 Изкуство със световно качество показаха казанлъшките лютиери
6 Анализ на реалните изпълнителски възможности на виолончелистите от Барока и Класицизма
7 Едно от грешните изисквания при избора на нов струнен музикален инструмент
8 За музикалните инструменти на професионалните български музиканти
9 Успехи за Казанлъшката лютиерска школа
10 Gentili organizzatori del Concorso Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco
11 Съвременни принципи за оценяване и подбор на струнни музикални инструменти
12 The Pros and Cons of Violin Making Competitions
13 УСТАВ
14 ЛЮТИЕРСКО СДРУЖЕНИЕ - КАЗАНЛЪК