Песента на дървото - Пловдив, 2009

Еуфония 2009 - "Песента на дървото" Изложба - Пловдив, 02.10.2009