Цигулкова магия - Казанлък, 2009

На 27 и 28 юни 2009г. жители на гр. Казанлък имаха възможността да присъстват на „Цигулкова магия” – изложба,организирана съвместно с Регионалното сдружение на майсторите лютиери, фабрика „Кремона”, ПГПИ-Дечко Узунов и „Еуфония 2009”. Ретроспективната изложба, проведена в Градската художествена галерия, имаше за цел да покаже струнни, струнно-лъкови инструменти, изработени както от съвременни майстори, така и от първите казанлъшки майстори лютиери, датиращи от началото на миналия век. Изложбата беше по инициатива на Регионалното сдружение на майсторите лютиери. „То е символ на града ни редом с маслодайната роза, Тракийската гробница”, зад тези думи застанаха лютиерите – Едрьо Едрев, Андриан Андреев и Петко Стойнов. Една от атракциите, които посетителите успяха да видят, беше импровизираното ателие. На 28 юни в „Цигулкова магия” взеха участие квартет София. На Втората ретроспективна изложба присъстваха хора от други градове и чужбина.