Еуфония - Брюксел, 2009

На 14 май 2009 г. в една от най-приятните части на Брюксел – Юкле, се осъществи добре организирано събитие в центъра за професионално обучение “Еспас Формасион”, официално бе открит проектът eufonia 2009 в Белгия. Eufonia 2009 е проект, посветен на ръчното изработване на четириструнни музикални инструменти. Той обединява усилията на три европейски държави – Белгия, България и Румъния. Eufonia 2009 е двугодишен проект, който стартира през м. януари в София. През м. април проектът получи одобрение за съфинансиране от Европейската комисия по програма “Култура 2007-2013”. Тържественото откриване на Eufonia 2009 в Брюксел се състоя в най-големия център за професионално обучение в града. Министърът на културата на Белгия Франсоа Дюпюи изрази подкрепата си за проекта, който по думите му, ще спомогне за съхраняването на културното и историческото наследство на Европа. В събитието участваха представители на агенция “Актив груп”, която е партньор по проекта. Членове на казанлъшката асоциация на лютиерите получиха висока оценка за майсторството на ръчно изработените инструменти, които представиха. Те успяха да покажат високото ниво на българското лютиерско изкуство което е достигнато през последните 15 години и да затвърдят доброто име на България пред Европа!