Съюз на лютиерите в България
Адрес:
Пламен Милчев - Управител
Казанлък
Р. България

Мобилен телефон: +359 87 733 4476

Информация: luthiersbg@abv.bg